شب اربعین حسینی - چهارشنبه 13/10/91

سخنرانی
 • بخش اول : حجت الاسلام محسنی اژه ای
 • بخش دوم: حجت الاسلام محسنی اژه ای
 • بخش سوم : حجت الاسلام محسنی اژه ای
 • بخش چهارم : حجت الاسلام محسنی اژه ای
مداحی صوتی
 • بخش اول : حاج حیدر خمسه
 • بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج حیدر خمسه
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی
 • بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
 • بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
 • بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
 • بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی
مداحی تصویری
 • بخش اول : حجت الاسلام محسنی اژه ای
  پخش
 • بخش دوم : حاج حیدر خمسه
  پخش
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش هشتم : وحید یوسفی
  پخش
 • بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
  پخش
 • بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
/ 0 نظر / 32 بازدید