بدعتهای عمر بن خطاب لعنه الله

نماز تراویح

نمازهاى مستحبى است که در شبهاى ماه رمضان خوانده مى‏شود. این نماز در زمان رسول خدا صل الله‏ علیه‏ و‏آله و ابوبکر و مدتى از خلافت عمر فرادى خوانده مى‏شد.

شبى عمر وارد مسجد شد و چون دید مردم به طور پراکنده نماز مى‏خوانند، گفت: اگر اینها را بر یک امام جمع کنیم بهتر است. لذا أبی بن کعب را به امامت برگزید و چون شبى دیگر آنان را به جماعت دید گفت: این بدعت خوبى است(1).

لازم است بدانیم که آیا رسول خدا صل الله‏ علیه‏ و‏آله وسلم که از بدعت نهى کرده بدعت خوب را استثناء زده است؟ یا اینکه فرمود: هر بدعتى (چه به نظر ما خوب آید و چه بد) گمراهى است.

بدعت یعنى چیزى را که شارع مقدس نیاورده به عنوان امرى شرعى آن را جزء دستورات دین قرار دهیم. این چیزى است که در روایات متعددى از آن نهى شده است.

. بهترین امور، کتاب خدا و بهترین هدایت، هدایت محمد بوده و بدترین امور، نوآورى (بدعت) و هر بدعتى گمراهى است.

دو مطلب است (که باید توجه کنید) کلام و هدایت. بهترین کلام، کلام خدا و بهترین هدایت، هدایت محمد است. پرهیز باد تو را از نوآورى در امور که بدترین امور نوآورى بوده و هر نوآورى بدعت و هر بدعتى گمراهى است(2).

هر که در امر ما چیزى ایجاد کند که در آن نیست باید رد شود(3).

پرهیز باد از امور ایجاد شده که همه آنها بدعت است و هر بدعتى گمراهى است(4).

 

(1) صحیح بخارى، ج 3، ص 58، کتاب الصوم، باب فضل من قام رمضان.

متن قول عمر چنین است: «نعم البدعة هذه».

(2) سنن ابن ماجه، ج 1، ص 17 و 18، مقدمه باب 7، ح 45 و 46.

اینک متن حدیث شماره 46: «... ألا وایاکم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة...».

(3) الف - صحیح بخارى، ج 3، ص 241، کتاب الشهادات، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.

ب - صحیح مسلم، ج 3، ص 1343، کتاب الاقضیة، باب 8، ح 17.

ج - سنن أبی داود، ج 4، ص 200، کتاب السنة، باب فی لزوم السنة، ح 4606.

متن روایت بخارى چنین است: «... قال رسول اللّه: من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس فیه فهو ردّ».

(4) سنن أبی داود، ج 4، ص 201، ح 4607.

«... ایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة».

بدعت در سه طلاقه

در توضیح عنوان فوق باید گفت که اگر مردى زنش را طلاق رجعى دهد (یعنى طلاقى که بتواند در زمان عده بدون عقد به او رجوع کند) و در عده رجوع کند و مجددا طلاق دهد و باز هم رجوع کند و براى بار سوم طلاق دهد، دیگر حق رجوع ندارد و اگر بخواهد با آن زن زندگى کند باید کس دیگرى با او ازدواج کند و آن دومى او را طلاق دهد که در این صورت شوهر اول مى‏تواند پس از پایان عده او را به عقد خود در آورد.

از نظر فقه شیعه -که از قرآن و سنت فهمیده مى‏شود (واینجا جاى بحث آن نیست)- سه طلاق مزبور که بدعت عمر است و منعقد شدن  سه طلاق را در یک جلسه بدعت نهاده  

(1) الف - صحیح بخارى، ج 3، ص 91، کتاب البیوع، باب النجش؛ وج 9، ص 132، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل... .

ب - صحیح مسلم، ج 3، ص 1344، کتاب الاقضیة، باب 8، ح 18.

ج - سنن أبی داد، ج 4، ص 200، ح 4606.

حدیث بخارى چنین است: «... من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد».

(2) سنن ابن ماجه، ج 1، ص 19، مقدمه باب 7، ح 49.

«قال رسول اللّه صل ‏الله‏ علیه ‏و‏سلم : لا یقبل اللّه لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجّا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین».

(3) سنن أبی داود، ج 4، ص 201، کتاب السنة، باب لزوم السنة، ح 4609.

«... من دعا إلى ضلالة کان علیه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلک من آثامهم شیئا».

متعه

اول: متعه حج یا حج تمتع

علماى اسلام (اعم از شیعه و سنى) اتفاق دارند که حج بر سه نوع است: تمتّع، افراد و قران. این اتفاق علما ما را بر آن داشت تا در این مسأله با اشاره‏اى نظر بیفکنیم و هدف ما این است که نشان دهیم چگونه عمر به خود جرأت داد که در مقابل روایات صریح و صحیح که بیان مى‏کند حج تمتع در زمان رسول خدا صل ‏الله‏ علیه‏ و‏آله تشریع شده بود آن را حرام کند. مگر کسى حق دارد که حکمى مخالف حکم خدا و رسولش بیاورد؟ و نیز بنمایانیم که چگونه صاحبان صحاح در صدد بر آمدند که این تحریم عمر را مشروع جلوه دهند!

در حجة الوداع که مسلمانان به احرام حج محرم شده بودند(1)، ناگهان رسول خدا صل الله‏ علیه‏ و‏آله دستور مى‏دهند که هر کس سوق هدى نکرد (بعد از طواف و سعى) تقصیر کرده و از احرام خارج شود و نیت را هم به عمره برگرداند(2) (که به آن عمره تمتع گویند که قبل از حج تمتع انجام مى‏شود) روایات این باب در صحیح بخارى پراکنده و زیاد است ولذا ما در پاورقى، از کتاب مذکور به ذکر جلد و صفحه اکتفا مى‏کنیم(3).

>اینان در روز ترویه (هشتم ذیحجة) مجددا محرم شده و حج تمتع انجام دادند. تا اینجاى روایت مورد قبول است إلاّ اینکه بعض از راویان حدیث براى توجیه فعل عمر آن را موقت و مخصوص همان زمان دانسته و دراین‏باره چند روایت نقل کرده ‏اند:

اول: از ابراهیم تیمى از پدرش که مى‏گوید: من در ربذه به ابوذر رسیدم. او گفت: متعه حج مخصوص اصحاب رسول خدا صل الله‏ علیه‏ و‏آله بود.

دوم: از حارث بن بلال بن حارث از پدرش که مى‏گوید: به رسول خدا گفتم: آیا فسخ حج به عمره مخصوص ما است یا براى همه مردم؟ حضرت فرمود: بلکه مخصوص ما است.

البته ابو داود غیر از روایت حارث از سلیم بن اسود و او از ابو ذر نقل مى‏کند که گفت: فسخ حج براى کسانى بود که همراه رسول خدا بودند(4).

 

(1) حج هر سه نوع آن که در متن ذکر شد مرکب از دو عمل است: عمره و حج. تفاوت اصلى حج تمتع با دو حج دیگر (افراد و قران) در این است که در تمتع، عمره آن قبل از حج بجا آورده مى‏شود و در دو نوع دیگر، اول حج را انجام مى‏دهند و سپس عمره را، و چون تا حجة الوداع، دستور حج تمتع صادر نشده بود، مسلمانان بنا داشتند که ابتدا عمل حج را انجام دهند.

(2) توضیح آنکه در حج افراد، قربانى کردن لازم نیست و مثل حج تمتع تلبیه گفته و محرم مى‏شوند و در حج قران مى‏توان به جاى تلبیه، قربانى خود را -که گوسفند یا گاو یا شتر مى‏باشد- با نشانه‏اى که بر آن قرار مى‏دهند به سوى قربانگاه مى‏فرستند و این عمل را «سوق هدى» گویند. اینان از احرام خارج نمى‏شوند تا در منى قربانى آنها ذبح شده و حلق یا تقصیر نمایند. البته امروزه این نوع حج متداول نیست.

(3) الف - صحیح بخارى، ج 2 ص 177 و 196، وج 3 ص 5، وج 5 ص 501، و ج 9 ص 103.

ب - صحیح مسلم، ج 2 ص 888، کتاب الحج، باب 19، ح 147 (این حدیث طولانى است).

ج - سنن ابن ماجه، ج 2 ص 991 به بعد، کتاب المناسک، بابهاى 40 و 41 ح 83 - 2976.

د - سنن أبی داود، ج 2 ص 154 به بعد، باب فی افراد الحج و باب بعد، ح 1778 به بعد. (روایات در این دو باب زیاد است).

ه - سنن نسائى، ج 5 ص 153 به بعد، کتاب مناسک الحج، بابهاى 49 و 50 ح 2715 به بعد. (روایات این کتاب نیز زیاد است).

ما به عنوان نمونه اولین روایت صحیح بخارى را در اینجا مى‏آوریم:

«... عن ابن عباس انّه سئل عن متعة الحج فقال: اهل المهاجرون والانصار وازواج النبى صل الله‏ علیه‏ و‏سلم فی حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مکة قال رسول اللّه صل الله ‏علیه‏ و‏سلم : اجعلوا اهلا لکم بالحج عمرة إلاّ من قلد الهدى. طفنا بالبیت وبالصفا والمروة واتینا النساء ولبسنا الثیاب و...».

(4) الف - صحیح مسلم، ج 2 ص 897، کتاب الحج، باب 23، ح 163 - 160.

ب - سنن ابن ماجه، ج 2 ص 994، کتاب المناسک، باب 42، ح 2984 و 2985.

ج - سنن أبی داود، ج 2 ص 161، کتاب المناسک (الحج)، باب الرجل یهل بالحج ثمّ یجعلها عمرة، ح 1807 و 1808.

د - سنن نسائى، ج 5 ص 186، کتاب مناسک الحج، باب 77 ح 2808 - 2804. در اینجا به بعض روایات صحیح مسلم توجه مى‏کنیم:

1 - «عن أبی ذر قال: کانت المتعة فی الحج لاصحاب محمد صل الله‏ علیه‏ و‏آله خاصة».

2 - «عن أبی ذر قال: کانت لنا رخصة یعنى المتعة فی الحج».

3 - «... قال ابو ذر: لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة. یعنى متعة النساء ومتعة الحج».

هر سه روایت و نیز روایت چهارم به همان مضمون از ابراهیم التیمى است.

متعه نساء

از نظر شیعه -که سنت رسول خدا صل الله علیه وآله وسلم را از اهل بیت پاکش علیهم‏السلام گرفته است- مسلّم است که متعه نساء نیز همچون متعه حج حلال بوده و از بعض روایات نیز بر مى‏آید که عمر آن را حرام کرده است.

نکاح متعه را عمر حرام کرده و قبل از او حلال بوده است. او به این هم اکتفا نکرد بلکه عقوبت آن را سنگسار معین نموده است!

«عطاء مى‏گوید جابر بن عبد اللّه از عمره برگشت ما به منزلش رفتیم مردم از او مسائلى پرسیدند تا آنکه صحبت متعه شد. گفت: ما در عهد رسول خدا  و ابو بکر و عمر متعه مى‏کردیم»(2).

>«ابو الزبیر مى‏گوید از جابر بن عبد اللّه شنیدم که مى‏گفت: ما به یک مشت خرما یا آرد متعه مى‏کردیم - در عهد رسول خدا  و ابو بکر- تا آنکه عمر در جریان عمرو بن حریث ما را از آن نهى کرد(3).

ابو نضرة مى‏گوید نزد جابر بن عبد اللّه بودم یکى آمد و گفت: ابن عباس وابن زبیر در مورد متعتین (متعه حج و متعه نساء) اختلاف کردند. جابر گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا  انجام دادیم تا آنکه عمر ما را نهى کرد و

(1) سنن ترمذى، ج 3 ص 185، کتاب الحج، او در شماره 822 مى‏نویسد:

«تمتع رسول اللّه صل الله‏ علیه‏ و‏سلم و ابو بکر و عمر و عثمان و اول من نهى عنها معاویة»!

(2) صحیح مسلم، ج 2 ص 1023، کتاب النکاح، باب 3، حدیث پانزدهم. متن حدیث چنین است:

«... ثمّ ذکروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم وابى بکر وعمر».

(3) همان، حدیث شانزدهم: «... کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الایام، على عهد رسول اللّه صل الله‏ علیه‏ و‏سلم وابى بکر. حتى نهى عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث

برای دیدنتوضیحات بیشتر به این آدرس مراجعه نمائید

#18>http://www.valiasr-aj.com/lib/OMAR/OMAR.htm#18


/ 0 نظر / 27 بازدید