شب هفتم محرم - چهار شنبه 1/9/91 - روضه حضرت علی اصغر(ع)

سخنرانی
 • بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش دوم : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش سوم : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش چهارم : حجت الاسلام اعتمادیان
مداحی صوتی
 • مداحی پیش منبر قسمت اول : حاج علی اصغر نیلچی
 • مداحی پیش منبر قسمت دوم : حاج علی اصغر نیلچی
 • مداحی پیش منبر قسمت سوم : حاج علی اصغر نیلچی
 • بخش اول : حاج حسن یوسفی
 • بخش دوم : حاج حسن یوسفی
 • بخش سوم : حاج حسن یوسفی
 • بخش چهارم : حاج روح الله بهمنی - حاج حسن یوسفی
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی
 • بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - حاج ابراهیم رحیمی
 • بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی
 • بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
 • بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی
 • بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی
مداحی تصویری
 • بخش اول : حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش دوم : حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش سوم : حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش چهارم : حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی - حاج ابراهیم رحیمی
  پخش
 • بخش ششم : حاج روح الله بهمنی
  پخش
 • بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش نهم : حاج ابراهیم رحیمی
  پخش
 • بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی
  پخش
 • بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی
  پخش
 • بخش دوازدهم : وحید یوسفی
  پخش
 • بخش سیزدهم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
/ 0 نظر / 50 بازدید