ده شب بندگی - شب 19 رمضان - سه شنبه 17/5/91

خنرانی
 • قرائت قرآن : سید محسن کاظمی
  پخش
 • مناجات امیر المومنین (ع) بخش اول : حاج محسن فرهمند
  پخش
 • مناجات امیر المومنین (ع) بخش دوم : حاج محسن فرهمند
  پخش
 • مناجات امیر المومنین (ع) بخش سوم : حاج محسن فرهمند
  پخش
 • بخش اول سخنرانی : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 • بخش دوم سخنرانی : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 • بخش سوم سخنرانی : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 • بخش چهارم سخنرانی : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 • بخش پنجم سخنرانی : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 
مداحی صوتی
 • بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - موسی رضایی - محمد حسین پویانفر
  پخش
 • بخش پنجم : موسی رضایی - محمد حسین پویانفر
  پخش
 • بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر
  پخش
 • بخش هفتم : موسی رضایی - محمد حسین پویانفر
  پخش
 
مداحی تصویری
 • بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر
  پخش
 • بخش هفتم : موسی رضایی
  پخش
 • بخش هشتم : محمد حسین پویانفر
  پخش
 • بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش یازدهم : موسی رضایی - محمد حسین پویانفر
  پخش
/ 0 نظر / 24 بازدید