شب تاسوعا - جمعه 3/9/91 - روضه حضرت عباس(ع)

قرائت قرآن
 • سید محسن کاظمی
سخنرانی
 • بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش دوم : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش سوم : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش چهارم : حجت الاسلام اعتمادیان
مداحی صوتی
 • مداحی پیش منبر قسمت اول : حاج علی اصغر نیلچی
 • مداحی پیش منبر قسمت دوم : حاج علی اصغر نیلچی
 • مداحی پیش منبر قسمت سوم : حاج علی اصغر نیلچی
 • بخش اول : حاج حسن یوسفی
 • بخش دوم : حاج حسن یوسفی
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج حسن یوسفی
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی
 • بخش ششم : حاج روح الله بهمنی - حاج ابراهیم رحیمی
 • بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی
 • بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی
 • بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
 • بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
مداحی تصویری
 • بخش اول : حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش دوم : حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش ششم : حاج ابراهیم رحیمی
  پخش
 • بخش هفتم : حاج روح الله بهمنی
  پخش
 • بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی
  پخش
 • بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی
  پخش
 • بخش دهم : دودمه
  پخش
 • بخش یازدهم : وحید یوسفی
  پخش
 • بخش دوازدهم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
/ 0 نظر / 31 بازدید