داغ:فول آرشیو مرحوم سید جواد ذاکر

         

 

 

  برترین ها:
  اگه دیوونه ندیده ای به ما میگن دیوونه / تعداد بازدید و دریافت : 18008 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1382   گوش بکنید داره میاد یه صدایی از مدینه / تعداد بازدید و دریافت : 16439 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1382   محبت در رگ و در پوست داریم / تعداد بازدید و دریافت : 11558 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1380   یک قبله دارند عارفان آن هم علی مرتضاست / تعداد بازدید و دریافت : 10166 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1381   ما گدایان خیل سلطانیم ( مناجات ) / تعداد بازدید و دریافت : 8604 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - شب اول محرم 1380   کربلا دارالنعیم زینب است / تعداد بازدید و دریافت : 8491 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1384   اشهد ان لا اله الا الله ( شور ) / تعداد بازدید و دریافت : 7568 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - شب اول محرم 1380   از جوانی به پیری رسیدم عاقبت کربلا را ندیدم ( زمزمه ) / تعداد بازدید و دریافت : 6120 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - شب اول محرم 1380   ساکنان نه فلک حیران ز کار زینب است / تعداد بازدید و دریافت : 5597 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1380   حیدر مدد حیدر مدد / تعداد بازدید و دریافت : 5269 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1380   چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری / تعداد بازدید و دریافت : 4980 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1383   به سر زلفت شدم بی خانمان میخانه / تعداد بازدید و دریافت : 4822 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین مولودی سال 1382   صنما شیدای توام در عشق تو رسوای توام / تعداد بازدید و دریافت : 4746 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1383   دیوونه کجا داره جز در میخونه عشق / تعداد بازدید و دریافت : 4479 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1384   امشب از عشق علی به سیم آخر می زنم / تعداد بازدید و دریافت : 4384 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین مولودی سال 1382   به یوم الترویه محمل ببستند ( روضه ) / تعداد بازدید و دریافت : 4362 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - شب اول محرم 1380   دیوونه کجا داره جز در خونه حسین / تعداد بازدید و دریافت : 4289 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1380   ساقیا در باز کن درد خماری می کشم / تعداد بازدید و دریافت : 4263 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین مولودی سال 1382   تا میکده از عشق علی / تعداد بازدید و دریافت : 4217 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین مولودی سال 1382   گر سرم جدا سازی پیکرم را بسوزانی / تعداد بازدید و دریافت : 4012 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین مولودی سال 1382    

محبوب ترین ها:

  اگه دیوونه ندیده ای به ما میگن دیوونه / محبوبیت : 46 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1382   یک قبله دارند عارفان آن هم علی مرتضاست / محبوبیت : 28 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1381   گوش بکنید داره میاد یه صدایی از مدینه / محبوبیت : 26 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1382   محبت در رگ و در پوست داریم / محبوبیت : 19 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1380   از خانه برون آمد باز آن صنم طناز / محبوبیت : 10 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1383   ساکنان نه فلک حیران ز کار زینب است / محبوبیت : 10 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1380   عباسم و نام آورم شیر دلیر حیدرم / محبوبیت : 7 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1381   متن اوراق محبت دیدنیست / محبوبیت : 7 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین روضه و شعرخوانی سال 1380   دیوونه کجا داره جز در میخونه عشق / محبوبیت : 7 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1384   همه جا رسم برینه نوکر ارباب ببینه / محبوبیت : 6 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین مولودی سال 1381   من عباسم اشجع ناسم / محبوبیت : 6 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1381   حیدر مدد حیدر مدد / محبوبیت : 6 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1380   من که به کل آسمان ستاره ای نداشتم / محبوبیت : 6 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین روضه و شعرخوانی سال 1380   شنیدم گلعزار ما غمگسار ما / محبوبیت : 6 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین روضه و شعرخوانی سال 1380   شهزاده خیر النساء رقیه بنت الحسین / محبوبیت : 6 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1383   یه رفیق دارم که نامش حسینه / محبوبیت : 5 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1383   ابو العلم و ابو الحلم به ملک دل امیر است / محبوبیت : 5 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال 1382   اشهد ان لا اله الا الله ( شور ) / محبوبیت : 5 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - شب اول محرم 1380   بگذار آدمیان طعنه زنندم گویند ( زمینه ) / محبوبیت : 5 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - شهادت امام صادق (ع) 1379   این حسین کیست خدایا که خدایی می کند / محبوبیت : 4 / موضوع : مرحوم سید جواد ذاکر - گلچین سینه زنی سال

 

/ 0 نظر / 87 بازدید