ده شب بندگی - شب 20 رمضان - چهار شنبه 18/5/91

سخنرانی
 • قرائت قرآن : سید محسن کاظمی
  پخش
 • بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 • بخش دوم : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 • بخش سوم : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 • بخش چهارم : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 
مداحی صوتی
 • بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - مهدی مقدم
  پخش
 • بخش چهارم : مهدی مقدم
  پخش
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - موسی رضایی - مهدی مقدم
  پخش
 • بخش ششم : موسی رضایی
  پخش
 • بخش هفتم : محمد کمیل
  پخش
 • بخش هشتم : موسی رضایی - محد کمیل
  پخش
 • بخش نهم : موسی رضایی - محمد کمیل
  پخش
 
مداحی تصویری
 • بخش اول : مهدی مقدم
  پخش
 • بخش دوم : مهدی مقدم
  پخش
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش پنجم : موسی رضایی
  پخش
 • بخش ششم : محمد کمیل
  پخش
 • بخش هفتم : موسی رضایی - محمد کمیل
  پخش
 • بخش هشتم : موسی رضایی - محمد کمیل
  پخش
/ 0 نظر / 35 بازدید