شب سوم محرم - شنبه 27/8/91 - روضه حضرت رقیه(س)

قرائت قرآن
 • سید محسن کاظمی
سخنرانی
 • فایل pdf چکیده سخنرانی
 • بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش دوم : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش سوم : حجت الاسلام اعتمادیان
 • بخش چهارم : حجت الاسلام اعتمادیان
مداحی صوتی
 • مداحی پیش منبر قسمت اول : حاج علی اصغر نیلچی
 • مداحی پیش منبر قسمت دوم : حاج علی اصغر نیلچی
 • مداحی پیش منبر قسمت سوم : حاج علی اصغر نیلچی
 • بخش اول : حاج حسن یوسفی
 • بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج حسن یوسفی
 • بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج حسن یوسفی
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - موسی رضایی - وحید یوسفی
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
 • بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی
 • بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی - وحید یوسفی
 • بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی - احمد گودرزی
 • بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - احمد گودرزی
مداحی تصویری
 • بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان
  پخش
 • بخش دوم : حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش سوم : حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج حسن یوسفی
  پخش
 • بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
  پخش
 • بخش هشتم : موسی رضایی - وحید یوسفی
  پخش
 • بخش نهم : موسی رضایی - وحید یوسفی
  پخش
 • بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش دوازدهم : حاج عبدالرضا هلالی
  پخش
 • بخش سیزدهم : حاج ابراهیم رحیمی
  پخش
 • بخش چهاردهم : حاج ابراهیم رحیمی
  پخش
 • بخش پانزدهم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
  پخش
 • بخش شانزدهم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
  پخش
 • بخش هفدهم : احمد گودرزی
  پخش
/ 0 نظر / 34 بازدید