اگه کربلا نمیرم کجا بمیرم؟؟؟؟

اگه کربلا نمیرم   کجا بمیرم؟

توی روضه ها نمیرم    کجا بمیرم؟

ایوون نجف نمیرم   کجا بمیرم؟

مشهد الرضا نمیرم   کجا بمیرم؟

( حرم تو   حرم امن خداست )

( حرم الله    حرم کرب و بلاست )

 

اگه قتله گاه نمیرم   کجا بمیرم؟

توی خیمه گاه نمیرم     کجا بمیرم؟

دم شیش گوشه نمیرم    کجا بمیرم؟

تو پائین پا نمیرم    کجا بمیرم؟

( حرم تو   حرم امن خداست )

( حرم الله    حرم کرب و بلاست )

 

اگه علقمه نمیرم    کجا بمیرم؟

پیش فاطمه نمیرم    کجا بمیرم؟

زیر پرچمت نمیرم    کجا بمیرم؟

تو محرمت نمیرم   کجا بمیرم؟

( حرم تو   حرم امن خداست )

( حرم الله    حرم کرب و بلاست )

هلالی

/ 0 نظر / 80 بازدید