# هلالی_محرم_91

شب هشتم محرم - پنج شنبه 2/9/91 - روضه حضرت علی اکبر(ع)

قرائت قرآن سید محسن کاظمی MP3 سخنرانی بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش دوم : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش سوم : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش چهارم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

شب ششم محرم - سه شنبه 30/8/91 - روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع)

قرائت قرآن سید محسن کاظمی MP3 سخنرانی بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش دوم : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش سوم : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 مداحی صوتی مداحی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

شب پنجم محرم - دوشنبه 29/8/91 - روضه حضرت عبدالله ابن الحسن(ع)

قرائت قرآن سید محسن کاظمی MP3 سخنرانی بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش دوم : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش سوم : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش چهارم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

شب چهارم محرم - یکشنبه 28/8/91 - روضه طفلان حضرت زینب(س)

قرائت قرآن سید محسن کاظمی MP3 سخنرانی بخش اول : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش دوم : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش سوم : حجت الاسلام اعتمادیان MP3 بخش چهارم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید